Overseas English Teacher Banner


เริ่มอาชีพด้านการศึกษาที่น่าตื่นเต้นในเอเซียวันนี้

View in English


ประวัติความเป็นมา – เราคือผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาครู

Class

การศึกษาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการพัฒนาประเทศ ในประเทศ เช่น ไทย กัมพูชา ลาว เวียตนาม และเกาหลีใต้ สิ่งที่สำคัญสำหรับกระบวนการด้านการศึกษาคือการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนและผู้ที่ทำงานในสายอาชีพต่าง ๆ ปัจจุบันในโลกยุคโลภาภิวัฒน์นั้น การศึกษาและทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นส่วนบูรณาการที่ทำให้เกิดความได้เปรียบด้านการแข่งขันซึ่งจำเป็นในการก้าวหน้าในสายอาชีพ

เว็บไซท์ OverseasEnglishTeacher.com และบริษัทในเครือ Professional Services International (PSI), Asia Top Job, and AsiaPAC Consulting ล้วนมีประวัติการทำงานที่สามารถพิสูจน์ได้ในด้านการพัฒนาสายอาชีพ การเรียนรู้ด้านสายอาชีพ และการพัฒนาตนเอง ความสำเร็จของบริษัทนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 20 ปีในการจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญความสามารถขั้นสูงด้านต่าง ๆ เช่น ครู พนักงานระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญ ให้แก่บริษัท องค์กร และสถาบัน บริษัทเราได้รวบรวมทั้งประสบการณ์ เครือข่ายในระดับสากล และชื่อเสียงที่ได้สั่งสมมาซึ่งหาใครเปรียบได้ยากในด้านการจัดหางานและทรัพยากรบุคคล เว็บไซท์ OverseasEnglishTeacher.com เป็นบริษัทในเครือที่ผู้ที่ช่วยจับคู่โรงเรียนและสถาบันการเรียนรู้ขั้นสูงกับครูที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมจากทั่วโลก.

ภารกิจ – ช่วยให้ครูสอนภาษาอังกฤษสามารถหางานที่มีคุณภาพในทวีปเอเซีย

Alphabet

เราเชื่อว่ากุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การศึกษาที่มีคุณภาพระดับสูงสุดนั้นไม่ใช่แค่เพียงการจัดหาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม แต่การจัดหาครูที่เชื่ออย่างจริงใจในความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนแต่ละคนเป็นสิ่งสำคัญกว่า ครูที่ดีนั้นต้องสร้างความเป็นเลิศในด้านการเรียนรู้ ความเคารพผู้อื่นและความคิดเห็นของผู้อื่น การตระหนักในความเป็นสากล ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม การมีความสุขกับความท้าทาย ประสบการณ์การเป็นผู้นำ และความตั้งใจในการงานบริการช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา

สิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ของเราคือการสรรหาและจัดเตรียมครูที่สามารถเตรียมนักเรียนได้ดีที่สุดสำหรับสังคมโลกาภิวัฒน์ที่ย่อโลกให้เล็กลงและเทคโนโลยีที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการหางานในบริษัทต่างชาติ ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษระดับธุรกิจนั้นจะช่วยให้คุณล้ำหน้าคู่แข่งไปหนึ่งก้าว ภารกิจของเราคือการจัดหาครูที่พูดภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษาที่ดีที่สุดและเพียบพร้อมด้วยคุณวุฒิมากที่สุดเท่าที่มีเพื่อให้ได้สอนในโรงเรียนและสถาบันที่เหมาะสมกับระดับประสบการณ์ของครู

ฝึกอบรมครูของเราอย่างต่อเนื่อง

Chalkboard

เรายังเชื่ออีกว่าการสอนนักเรียนในยุคปัจจุบันเป็นอาชีพที่เกิดพัฒนาการในตัวเอง การช่วยให้ครูสามารถเตรียมตนเองและทำตัวให้เข้ากับอาชีพนั้น เราต้องเตรียมสัมมนาและหลักสูตรการอบรมเพื่อตอบสนองความต้องการแต่ละบุคคลและเตรียมหลักสูตรวัฒนธรรมต่างสังคมสำหรับครูที่มาจากต่างประเทศ

เว็บไซท์ OverseasEnglishTeacher.com เชื่อว่าประสบการณ์ด้านการศึกษาที่สมบูรณ์ต้องอาศัยบุคคลทั้งตัวคน และเราส่งเสริมการพัฒนาอย่างกลมกลืนทางมิติในธรรมชาติของมนุษย์ในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ประชากรในอนาคตของ “หมู่บ้านโลก” ควรได้รับทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และการใคร่รู้เพื่อทำให้ครูสามารถรับมือกับความก้าวล้ำที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในขณะที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนทางวัฒนธรรมตนเองได้

The AsiaPAC Consulting Group

AsiaPAC Consulting Logo Asia Power Logo Asia Top Job Logo Professional Services International Logo

Find Talented Employees

Please contact AsiaPAC Consulting to find the right people for all your employment needs.

Find Your Dream Job

Please submit your CV to AsiaPAC Consulting, and we will endeavor to find you immediate job placement. There is no cost associated for our jobseekers.

Privacy

Your privacy is very important to us at AsiaPAC Consulting, and it is something we take very seriously. We will only share your information with our trusted clients for the purposes of finding you employment.

Affiliates & Sponsors

NPA Logo

For more than fifty years, NPA, The Worldwide Recruiting Network has been connecting independent global recruiting firms to facilitate split placements.

AsiaPAC Consulting is a longtime member of this human resources organization, which allows extensive international networking to high-profile companies and talented jobseekers.

IESF Logo

The International Executive Search Federation (IESF) is a professional human capital consultancy that focuses on executive search for the world’s leading businesses.

AsiaPAC Consulting is a proud member of this organization, attracting the best talent and leadership candidates to be the building blocks of our clients’ future success.

AsiaPAC Consulting’s Goal Statement

Our goal is to serve our domestic and overseas clients with a focused and specialized service that is efficient, cost-effective, and devoted to the client’s interest

AsiaPAC Consulting Clients

Our clients have included many large companies over the last 20 years to include, IBM, Microsoft, and Nestle

ASEAN Economic Community by 2015

ASEAN Logo

We are a proud supporter of the blueprint laid out by the ASEAN Economic Community to achieve a competitive, well-educated, and technologically-advanced Southeast Asia by 2015

AsiaPAC Consulting’s Community

We help place candidates from a wide-variety of backgrounds in jobs throughout the region, and we always treat them with respect